Davant l’ambient polític i mediàtic a Catalunya

Amb la confrontació física desencadenada des del 14 d’octubre als carrers d’algunes ciutats de Catalunya, alguns actors del règim han volgut deslligar aquests successos respecte al moviment nacionalista que transcorre en conflicte obert des de l’1 d’octubre de 2017, i els han volgut atribuir a corrents anticapitalistes o anarquistes.

A CNT se celebren congressos, als quals es debaten i consoliden els Principis, Tàctiques i Finalitats en comú de la confederació. Això que diem està en coherència amb el congrés de CNT i del Moviment Llibertari, i les declaracions públiques que ho contradiguin no ens representen com a CNT de Girona.

Nosaltres no fem crides a la confrontació amb les autoritats que estiguin deslligades d’aquests principis, tàctiques i finalitats.

Ens oposem al sistema carcerari i, a l’hora de defensa els i les preses, no caiem en defensar carcellers ni policies amb problemes legals. Per a defensar càrrecs repressius o banquers ja són eficaços els polítics, tot i que creiem que no hi hauria d’haver gent a la presó ni centres d’internament.

Entre els cossos armats mai no reconeixem distincions de policies bons ni policies dolents. Blaus, verds o marrons, són tots uns… mala gent.

Estem en contra de les pàtries, no creiem en un deure amb el país perquè no li devem res, i la nostra identitat és la de les explotades i els pàries de la Terra.

Promovem la consciència de classe (obrera) i mai no ho fem amb la consciència nacional. Quan ens desmarquem i ens enfrontem a la Patronal, és quan plantem cara a l’explotació i al Capital.

Estem en contra de les fronteres actuals i en contra de noves fronteres. Contra la dominació del Tercer Món, contra la divisió dels explotats i per la vida de les migrants.

Estem a favor de les consultes populars, de les quals ja és capaç la societat sense els partits polítics ni els governs. Per això no ens agraden les lleis restrictives que refrenen només per tal d’aprovar allò que interessa a la classe política (com la OTAN, la Unió Europea o noves fronteres)

Desautoritzem l’ús de CNT per part dels polítics per als seus propòsits electorals, i és vergonyós l’ús de l’anarquisme en la seva falsa pugna per a diferenciar el bé del mal.

Votar per a un govern és votar la renúncia a la pròpia capacitat de decisió. Per això no seguim el joc de professionals ni aspirants de viure de la política. En canvi promovem el funcionament horitzontal i assembleari a totes les bases de la societat.

Viñeta cómica

A Girona, a 8 de novembre de 2019