Confederación Nacional del Trabajo

Cat:Classe vs Nacio

De Nosotr@s
Salta a la navegació Salta a la cerca

Els interclassistes són els qui no volen la lluita de classes, com la que porta CNT dels explotats contra els explotadors. Els moviments d'unitat nacional o identitat territorial sempre plantegen un front comú amb oprimits i opressors junts contra un enemic o rival extern.

Internacionalisme proletari

Les treballadores i treballadors s'associen en sindicats, aquests es federen a la vegada a nivell local, regional i nacional dins la CNT i aquesta, al seu torn, es federa amb sindicats de tot el món, començant en el seu moment amb l'Associació Internacional de Treballadors/es (AIT): la Primera Internacional, una associació internacional de l'anarcosindicalisme.

Actualment la CNT està adherida a la Confederació Internacional del Treball

Perquè sabem que depenem les unes de les altres a nivell internacional. Davant el Capitalisme, oposem l'internacionalisme proletari.

Acords bàsics per la qüestió nacional a CNT

Els acords del XI Congrés Confederal de la Confederació Nacional del Treball estableixen el principi de l'Antiestatisme, amb què una de les finalitats de l'anarcosindicalisme és la destrucció de l'Estat, realitat político-jurídica que sosté i sacralitza mitjançant els seus diversos estaments i lleis (parlaments, senats, constitucions, organismes arbitradors i repressius de tota mena i, en últim lloc, l'exèrcit) les formes econòmiques d'explotació.

És obvi que l'Estat constitueix la representació de la classe dominant, sostenint, en el cas de l'anomenada societat occidental a la qual vivim, la propietat privada dels mitjans de producció i l'economia de mercat. Això porta a la tradicional minoria d'edat de les ciutadanes i ciutadans i el manteniment de l'actual sistema mitjançant la repressió i el terrorisme institucionalitzat. Davant això, l'anarcosindicalisme oposa a l'Estat la lliure federació de comunes autònomes llibertaries.

Connectem el principi de l'Antimilitarisme amb l'Internacionalisme, perquè es relacionen amb la necessitat de superar els Estats nacionals i les amenaçadores concentracions de poder que representen.

Sobre altres formes de poder, la CNT fa seva i respecta la màxima llibertat de consciència, per la qual cada persona pot construir la seva pròpia visió del món i de sí mateixa, sempre i quan això no impliqui pretensions de dominació ideològica, política, emocional o econòmica. Però en cap cas la CNT serà utilitzada per a fomentar, legitimar o estendre cap visió del món que no estigui d'acord amb els seus principis.

La culminació de les lluites transformadores contra el Capitalisme i l'Estat constitueixen la finalitat essencial de l'anarcosindicalisme i, per tant, de la CNT.

Als mateixos acords de congrés s'estableix l'acció directa com a táctica, amb el què ens contraposem a les persones que van intentar fer compatible assolir la societat sense Estat i sense Classes amb la conquesta revolucionària del poder polític i la creació d'un Estat provisional o transitori, que derivaren finalment cap a l'Estat totalitari que avui oprimeix aquests pobles i silencia i tortura les i els dissidents. D'altra banda, les persones que, reclamant-se d'iguals principis i finalitats, posaren tota la seva confiança a la conquesta del poder polític mitjançant el vot popular, acabaren essent absorbides per la democràcia burgesa, de la que es constituïren en fidels administradores.

La visió antiautoritària de la història, la nova ètica de la responsabilitat personal i intransferible, el caràcter sobirà que adscrivim a la persona humana per a determinar el seu destí, ens porten a rebutjar qualsevol forma de mediació o de renúncia de la llibertat i de la iniciativa individual i col·lectiva en segons o tercers, no importa quins siguin, deixant a les seves mans TOT el poder de decisió.

Amb dos principis fonamentals trenquem amb totes les fronteres: La solidaritat i el recolzament mutu. En la construcció de la nova societat i en la lluita diària en defensa dels interessos propis de la classe treballadora, ambdós conceptes són l'aglutinant de l'acció col·lectiva a la persecució del be comú de tota la societat.

És per tot plegat que rebutgem l'Estat en totes les seves formes.


Elroto banderas.jpg

Pronunciamients vigents a Girona


Tornar a: Índex
Un altre tema: Explotadors i explotats