Confederación Nacional del Trabajo

Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de Nosotr@s. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 17:31, 13 oct 2019 Nosaltres discussió contribucions va crear la pàgina Cat:Classe vs Nacio (Es crea la pàgina amb «= Internacionalisme proletari = Les treballadores i treballadors s'associen en sindicats, aquests es federen a la vegada a nivell local, regional i nacional dins la CN...».)