Confederación Nacional del Trabajo

Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de Nosotr@s. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 15:23, 24 jul 2019 Nosaltres discussió contribucions va crear la pàgina Cat:Diferencies de CNT (Es crea la pàgina amb «= És la CNT un altre sindicat més dels molts que existeixen? = La CNT és diferent. Portem molts anys donant guerra, distingint-nos sempre per la democràcia directa...».)