Confederación Nacional del Trabajo

Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de Nosotr@s. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 15:30, 24 jul 2019 Nosaltres discussió contribucions va crear la pàgina Cat:Que volem a CNT (Es crea la pàgina amb «__NOTOC__ = Les nostres reivindicacions laborals = I, quan negociem, sobre quina base ho fem? Nosaltres tenim unes reivindicacions mínimes que portem a tots els nost...».)