Confederación Nacional del Trabajo

Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de Nosotr@s. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 19:59, 2 ago 2019 Nosaltres discussió contribucions va crear la pàgina Explotadores y Explotados (Es crea la pàgina amb «== Quién es Patrón y quién es Trabajador@ == Llamamos «Patronal» a la clase social de los explotadores. Hay un principio que se puede aplicar a toda la naturaleza...».)