Confederación Nacional del Trabajo

Tots els registres públics

Salta a la navegació Salta a la cerca

Presentació combinada de tots els registres disponibles de Nosotr@s. Podeu reduir l'extensió seleccionant el tipus de registre, el nom d'usuari realitzador (distingeix entre majúscules i minúscules), o la pàgina objectiu (també en distingeix).

Registres
  • 14:59, 24 jul 2019 Nosaltres discussió contribucions va crear la pàgina Que es un sindicato (Es crea la pàgina amb «Un sindicato es una asociación de trabajadores/as que buscan mejoras en sus condiciones de vida, tanto materiales como culturales. Si eres un/a trabajador/a (en activ...».)