Confederación Nacional del Trabajo

Cat:Que es l'anarcosindicalisme

De Nosotr@s
Salta a la navegació Salta a la cerca

La base de la filosofia de la CNT: l'anarquisme

Totes aquestes línies de treball de la CNT beuen de les idees anarquistes. L'anarquisme és una filosofia política que afirma que la societat pot organitzar-se al marge del poder polític, sense coacció i sense violència. Nega, l'anarquisme, la necessitat d'especialistes polítics capacitats per decidir en nom d'altres persones. Cada individu és sobirà per a decidir sobre allò que l'afecta.

Aquestes idees estan essent adoptades per multitud de grups que estan farts d'organitzacions clàssiques basades en el principi de jerarquia. Les idees alternatives d'autogestió, participació, descentralització... són idees anarquistes. Hi ha una idea negativa, errònia, de l'anarquia entesa aquesta com a sinònim de caos i violència. Nosaltres considerem l'anarquia com a ordre no imposat, llibertat i absència de coacció.

Volem la transformació radical de la societat, l'aboliment del treball assalariat, la revolució social. La nostra finalitat és el Comunisme Llibertari: un sistema sòcio-econòmic que faci de la llibertat i de la igualtat els seus valors fonamentals. I pensem que per aconseguir els nostres objectius hem d'usar uns mètodes coherents amb ells: no tot s'hi val. La finalitat no pot justificar mai els mitjans. Si volem una societat lliure, igualitària i fraternal, la nostra organització ha de ser lliure, igualitària i fraternal. Però també pensem que cada agressió patronal o estatal ha de tenir una resposta: no podem posar-hi l'altra galta ni resignar-nos a la injustícia. Aquest principi d'autodefensa implica la confrontació amb la patronal i amb les institucions... per tot això, la CNT és anarcosindicalista.

De la confluència del sindicalisme revolucionari que propugna l'emancipació de les persones treballadores per elles mateixes i l'abolició de la societat de classes, i de l'anarquisme, amb les seves nocions d'organització no jeràrquica ni antiautoritària, de coherència entre fins i mitjans, d'instaurar el comunisme llibertari, etc. sorgeix l'anarcosindicalisme.


Tornar a: Índex
Un altre tema: De la consciència de classe i la consciència nacional