1a Trobada del Llibre Anarquista de les Terres Gironines (TLATG)